چاپ
تاریخ : 1392,05,28

وسط گلبی یظل طابع وسمهه
عسل صافی حلو مرهاوسمهه
صفیت متیه باسمی وسمهه
لان هیه النجم وانی الثریه الدنیا خلافک وحشه ومره
ولا منک بعد جیه ومره
صورک مره اضمنها ومره
اشوفنها توج نیران بیه


احبة وما احب واحد بدالة
ویاذنب البدة منی وبدالة
الک منصوب بکلیبی بدالة
خطک على النبض یشتغل بیة 

اضل انطر خیالک وفطر
غیابک للکلب هدم وفطر
صایم کظیت العمر وفطر
اذا شخصک یمر یا روحی بیه

همت وانسلب عکلی وزاد مرضای
على المر ماشفت شخصة مر ضای
لون بات الترف بحشای مرضای
لکه اکرب یهل مبعد علیة 


بسک لا تضل تشکی بهاماک
وتلوم العین وتعضعض بهاماک
اخذ طبع النخل وارفع بهاماک
واذا بالطین عرکک های هیة 


لو ردت الحبیب اتشوفه ینشــــــاف
وطیبلک جرح بضــــــــماده ینشـاف
اخبرک بل حبیب اشلون ینشـــــــاف
بس ضیف الامیل وهای هیــــه 

سماح اطلب انا المنکم وهدنــــه
کمش بید التعورنه وهدنــــــــه
جبل راکَع خجل جیتک وهدنـــــــه
اصیر اتراب ونته اسحکَ علیه


وحک رمضان وأشرافه وکتبه
علیک یهل دمع عینی وکتبه
انه شمارید أهم خطک واکتبه
شدهنی جفاک من غصبن علیه


وحگ اعیونک ورسمک وداعک
وحگ جلماتک الحلوه وداعک
یصاحب فرهَد ابروحی وداعک
انتلف ثلثین والباقی باذیه