X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
اشعار الحب  چاپ
تاریخ : 1389,04,16

زین واهیچ گلبی یحمل اهموم ماشاف السعاده ولاغفه ابنوم

وعفیه وزین بیه دم ولحم ظال تگطع بل هجر گلبی وغده وصال

عله البحروف اسمه حایر البال لام اخر حرف بل گلب مرسوم

من اهدما بل ضعن طر حادی لبین انجسم گلبی ابجفاهم صار نصین

اعیونی ابدم دمع حنن الچفین ظل تاریخ ذاک الیوم معلوم

ظل تاریخ ثابت یوم الوداع البه اهتزت من الامنه الگاع

اتمنه الروح تطلع وانتهی ابساع وعسانی لا شفت مر ذالک الیوم

ایاساعه البیه الضعن ساگ وبعد عنی وگطع وانوا علی الفراگ

ابعینی الکون اظلم والفله ضاگ وکل هذه وعلیه الوادم اتلوم

اخظتو روحی وعگلی ودلیلی والام الهجر نهلا حیلی

لیل انهار احسن چنکم اگبالی ما نسه المعانی وذیچ الرسوم

صرتوا سالفه لیلی ونهاری ولافکر ابطاری غیر طاری

بسمه احلف قسم یشهد الباری احبها اوباقیامه اذکر اذاتگوم

اتگلب والهموم افراشی واغطای نشف ریجی ویبس ما یدفع المای

سهر ظیم الحبهم ضبل اچلای اعیونی اتسیل دم ادموع لیوم

اتذکر یوم چنه وچنتوا اظغار وعز عمر الشباب وذیچ الاسرار

تهیج الروح وتشب بل گلب نار وروحی توصل لزرده البلعوم

کل هذا الحچی ابحکه الحچیته وبسمه اکتاب قصتی الالفته

لین عمری ابهواها ظیعته ا ظل طول العمر کل وکت مالوم

یا قصه حیاتی البیه اتلوگ ویاچلمه ابحلگ عاشگ حچه ابشوگ

ویا نخله عله شاطی امحمله اعثوگ ارحموالمات ظامی وما رتوا یوم

یانسمه ربیع وشایله طیب الیشم اریاحها من عله ایطیب

ویا شمس النهار ابنورها ایغیب البدر من نورها وکل نور النجوم

یا صندوگ سر محد یعرفه صعبه اوصافه الواصف تتعبعه

حلم عفه ولطافهوروح رئفه وطبع ماشفه بیه ابعینی مذموم

حگ والحگ علیه مایعله عالی الیحچی بحگ فظلها لا یبالی

بسمها اتلوگ چلمات المعالی وعفیفه وتنثنی لوراده اتگوم